Hỏi điểm chuyên ngành Hóa

các anh chi khóa 2006 cho em hỏi năm nay xét vào 4 chuyên ngành điểm xét như thế nào vậy. em xin cảm ơn

Hi, Theo mình biết thì Điểm xét chuyên ngành như sau: Hữu Cơ: đậu hữu cơ 1, hữu cơ 2, 2 môn này trên 5. Vô Cơ: xét điểm vô cơ 1 và vô cơ 2, lấy theo danh sách từ trên xuống, tất nhiên phải đậu 2 môn này đã, thường nếu 2 môn trên 7 là được. Hóa Lý: đậu Hóa Lý 1, 2 Phân Tích: đậu phân tích 1,2,3. Thông thường nếu đậu tất cả các môn và điểm trung bình trên 7 thì có thể đủ điều kiện vào chuyên ngành nào cũng được, đó cũng là lợi thế cho bạn sau này khi xét làm khóa luận. Thân!

Em bổ sung thêm, năm nay Bộ môn Phân tích lấy 40 SV, lấy từ trên xuống xét theo điểm trung bình giai đoạn 2.