hỏi một vài khái niệm

có một vài khái niệm mình ko rỏ lắm bạn nào biết chỉ mình với: -Hợp chất hoá học và hợp chất điện tử là gì? -Tổ chức cùng tinh; Tổ chức cùng tích; Chuyển biến cùng tinh; Chuyển biến cùng tích? bạn chỉ cho mình với! thank!

Mình nghĩ bạn nên đưa ra các thuật ngữ bằng tiếng Anh thì mọi người dễ giúp hơn. Các thuật ngữ tiếng Việt mỗi người dịch 1 kiểu, không biết đường nào mà lần. Vả lại số người đọc tài liệu tiếng Việt trên chemvn chắc không nhiều.

Bạn ơi, cho mình hỏi cách pha dung dịch Brôm bão hòa như thế nào? thởi gian cần thiết để ổn định dung dịch là bao lâu? các bạn giúp mình tí nha. thanks!