Hỏi mua mô hình

Hồi lúc còn đi học, mình có thấy thầy Hưng đem ra mất cái mô hình các nguyên tử, mình thấy hay hay, mà ko biết mua ở đâu, mua cái đó về học về cái vụ cấu trúc tạo cầu mới dễ hình dung. Có ai biết mấy cái cục đó mua ở đâu ko, chỉ cho mình với. Thx nhiều

Bạn lên thủ trung tâm sách và thiết bị trường hộc thử xem, nằm trên đường Nguyễn Tri Phương,

THX bạn Lovecuc nha. Không biết đắt không, thầy Hưng nói là khoảng 200K. Hix, mà thôi “Yêu là chuyện nhỏ, học là chuyện lớn” mà