Hỏi: Qui Trình Công Nghệ Sản xuất NH3

mấy pro ơi giúp em với. Em đang tìm qui trình công nghệ sản xuất NH3 :021::021: Tìm khắp trên mạng mà không thấy đâu hết :018::018: mấy pro có qui trình công nghệ thì share cho e zoj hjx Em xin hậu tạ:012::012:

lên wikipedia tim la có mà bạn. the Haber-Bosch process. Chúc bạn may mắn:cuoimim (

wikipedia =.= dau co hjnh vẽ qui trinh công nghệ. mình muốn tìm hình vẽ kà. dù sao cũg tks :013:

trời đất, từ đó có tên công nghệ rùi thì tìm tiếp cái cần tìm chứ, đâu phải tìm 1 lần là có hết, ví dụ http://www.initrogen.org/fileadmin/timeline/photos/1913.jpg

Hì bạn nào cần tài liệu về sản xuất khí tổng hợp và NH3 thì gửi mail tới địa chỉ hophd2@gmail.com vì mình học hóa dầu mà. Trước đây khi còn sinh viên mình đã làm đồ án về mô phỏng công nghệ sản xuất NH3 bằng phần mềm mô phỏng Hysys.