Hội thảo khoa học ở ĐHBK TP.HCM

Mình nghe nói hôm qua(22/9) và hôm nay ở ĐHBK TPHCM có hội thảo HÓA HỌC mà không đi được tiếc qua! Anh chị nào tham gia có báo cáo,tài liệu gì của hội thảo không chia sẽ cho mình với! thank!