Hỏi: thông tin sản phẩm dầu cách điện

Nhân tiện đang nói về công nghệ dầu khí, có ai biết gì về dầu cách điện dùng cho máy biến thế không? Đây cũng là một sản phẩm của dầu mỏ nhưng ít tài liệu nói về nó.

vâng cái này là một sản phẩm của phân đoạn nặng trong chưng tách dầu mình nghĩ bạn cần nhưng cái cụ thể hơn vậy bạn lên đọc trong tài liệu về sản phẩm dầu vủa thầy nguyễn hữu trịnh có lẽ là khá đủ.

Bạn có thể nói rõ hơn về tên sách và có thể tìm sách đó ở đâu không.

Hi,

Các tài liệu bạn cần tìm đều thường là tiếng Anh. Nếu bạn không có đủ thời gian, hãy giao việc này cho thư ký giúp bạn góp nhặt tất cả liên quan và dịch tóm lượt để bạn tìm hiểu tiếp.

Một vài website giúp bạn tìm hiểu tiếp:

Thông tin chung:

Thông số sản phẩm dầu cách điện đặc trưng cho máy biến thế:

http://www.radcoind.com/Xceltherm_EIO_TypeII.htm

http://www.etc-cte.ec.gc.ca/databases/OilProperties/pdf/WEB_Electrical_Insulating_Oil.pdf

Bằng phát minh sáng chế về sản phẩm này:

US patent 3925222 US patent 4642730

Sách tổng quan:

Electrical insulating oils của Herbert G. Erdman

http://books.google.com.vn/books?id=0pD8oyoVa2cC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=electric+insulation+oil&source=bl&ots=OSDQZJi7Q6&sig=uD3LuVVDluqz0cLSdpqUkVtz70c&hl=vi&ei=y6AcS9PLII7k7AO8wfnRDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBwQ6AEwBDge

Thân,

Teppi