Hỏi tí cho chắc

Câu 1:khối lượng nguyên tử là khối lượng của 1 nguyên tử có trị số bằng số khối có đơn vị đo là đvC đúng hay sai và vì sao? Câu 2: khối lượng mol nguyên tử là khối lượng của 1 mol nguyên tử có trị số = số khối ,đơn vị đo là gam đúng hay sai và vì sao? trả lời chi tiết nha

Bạn ơi các khái niệm bạn học trong SGK lớp 8 rồi mà. -Ở trên : Nguyên tử khối.

uk, mình biết rồi nhưng mà cô hỏi thế và có vẻ là không đơn giản, mọi người thử giúp mình nhá

_nguyên tử khối tính bằng khối lượng hạt nhân(proton+notron) cộng với khối lượng của electron, nhưng do khối kượng e quá nhỏ(1/4000) khối lượng proton nên bỏ qua,xem như gần bằng số khối.