Hỏi về acid acetic trong lá trà

Tình hình là e đag làm cái seminar về “phân tích hàm lượng acid oxalic trong tự nhiên”, mẫu em chọn là lá trà. Phải chiết lượng acid trong lá trà ra mới làm được, các pác có ai biết quy trình chiết acid oxalic trong lá trà thì giúp e với ạh…

P.S: hoặc có mẫu nào hay hơn lá trà thì chỉ giáo giúp e, cảm ơn các pác lắm lắm…

bạn có chắt là bạn biết chắt về mẫu của mình không vậy nhỉ ?mình không thấy trong các tài liệu mà mình biết là trong lá trà chứa acid acetic có hàm lượng đủ lớn để có thể phân tích bằng các thiết bị phân tích công cụ thông thường hiện nay, sao lại không chọn những mẫu hoa quả nhỉ, mẫu trái cây chẳng hạn,…

ax…thành thật cáo lỗi cùng các pác, lần đầu tiên pót bài nên ko tránh khỏi sơ suất, mong các pác thứ lỗi…E xin đính chính lại là: acid oxalic ko phải acid acetic cám ơn pác moderator đã nhắc nhỡ, lần sau e sẽ cố gắng hơn…