Hỏi về cách tính nồng độ nước javen .

Có bác nào biết cách tính nồng độ nước javen không? Hiện nay có hai đại lượng thường dùng là: “nồng độ Cl hoạt động” g/l, ngoài ra người ta còn dùng nồng độ nữa !!! Vậy tương quan giữa hai đại lượng này được tính thế nào ? Cho em biết với ! Nơi thì nói là tôi bán nước javen 30, nơi thì bán nước javen 100 g/l ??? Cám ơn nhiều.

đúng có 2 đại lương la g/l va bac ạ. dua trên phep chuẩn độ Iôt .thành phần chinh nước javen la NaClO.thêm KI + HCl ,để đẩy I2 ra.chuân đô.I2 BẰNG Na2S2O3 NaClO +2 KI +2HCl =NaCl +2KCl +I2 +H2O I2 +Na2S2O3 =2 NaI+ Na2S4O6 NaOH +HCl =NaCl +H2O g/l Cl2 hữu hiệu=(mĐg Cl2*(NV)Na2S2O3*1000)/Vmẫu*Vđm/Vxđ NaOH =(mĐg NaOH*((NV)HCl -(NV)Na2S2O3-(NV)NaOH)100)/(Vd) *Vđm/Vxđ

Rất cám ơn bác analytic. Theo em hiểu: như vậy khi nói đến g/l là nói đến hàm lượng Cl hữu hiệu, còn khi dùng là nói đến nồng độ NaOH ? Vậy tương quan giữa hai đại lượng này là sao ạ ? Có cùng hiển thị hoạt tính của dung dịch javen ? Em còn câu hỏi nhỏ nữa là: bao nhiêu g/l () là dung dịch javen bão hòa ?

cũng ko hẳn la g/l là Cl .còn là NaOH. tức có thể ngược lại. . mà dựa vào mẫu đem phân tích.nếu lấy mẫu là khối lượng(V*d) thì tính theo .còn lấy mẫu là thể tích(V) thi dùng g/l. bác thử đọc kĩ lại xem % hay g/l ghi ở ngoài cháu nghĩ chỉ của thằng Cl2 thôi

Nhưng chuẩn độ NaOH để làm gì ? và hàm lượng NaOH có mối tương quan với clo hữu hiệu ra sao ? (chẳng hạn nồng độ cân bằng giữa hai chất là bao nhiêu?) Mình đang muốn biết hàm lượng của clo hữu hiệu thôi mà ? Rối thật !!! Vẫn chưa thật hiểu vấn đề !