Hỏi về cách xác định khoảng cách mạng trong Montmorillonite

Mình đang làm đề tài về Montmorillonite (MMT) có bạn nào đã từng làm qua hay biết cách xác định khoảng cách mạng của MMT thì cho mình thông tin với, chân thành cám ơn.

Hi bro, Bro đang làm đề tài về MMT mà hỏi ngu ngơ quá :24h_041: Khảo sát XRD diagram --> Tìm đến peak chuẩn d001 --> Đọc chỉ số d-spacing tương ứng.

Từ XRD cho phép dự đóan trạng thái cấu trúc vật liệu MMT sau biến tính (Intercalation, exfoliation,…)

Hope it helps.

Cám ơn bluemonster đã chỉ dẫn. Rất mong được sự giúp đỡ của bluemonster.