Hỏi về chất hòa tan PVC và Chlorinate PVC

hi moi người, Thường người ta dùng THF để hòa tan PVC làm keo dính, ngoài ra còn có cyclohexanone. Vậy các bạn đã từng dùng cái khác để test khả năng hòa tan của PVC với MEK, ethyl acetate,…chua? Nếu đã dùng rồi có thể share kinh nghiệm được ko? Ngòai ra có ban nào đã lam TN với Chlorinate PVC (CPVC)chưa ah? Mình nghĩ tchất hòa tan của CPVC có thể khác PVC nhưng không đáng kể nên mình muốn hỏi thêm kinh nghiệm để là với CPVC. Chân thành cảm ơn.