Hỏi về dầu dừa

có ai biết công thức dầu dừa không?(và khối lượng riêng của nó nữa)

Tinh dầu của bất kỳ chất nào cũng có rất nhiều thành phần, chỉ có thể đặc trưng bằng thành phần chính (hoặc thành phần đặc biệt nào đó). Tóm lại, thành phần của dầu dừa thay đổi, vì vậy khối lượng riêng của nó cũng thây đổi tuỳ theo không gian và thời gian. Cái duy nhất có thể biết được là bạn phải làm thực nghiệm sau đó đo khối lượng riêng và chạy sắc ký để biết được thành phần. Chúc bạn công tác tốt!

Bạn xem ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Coconut_oil