Hỏi về GC TCD và FID

Tình hình là mình đang đọc tài liệu về 2 máy này. Chưa được sử dụng thậm chí chưa được nhìn. Pro nào đang vận hành 2 máy đấy cho mình xin cách sử lý kết quả.

Có ví dụ càng tốt (ví dụ phân tích khí gồm CO2,CO, H2) chẳng biết khi cho vào máy nó cho ra cai pick gì. sử dụng pick để tính toán ra xao ???

Hi vọng các pro giúp sức. (đang làm ở phòng KCS có rất nhiều tài liệu đủ các thể loại mong giao lưu với các bạn)

YM : dechepro

mail : diepaa1@gmail.com

TCD và FID là đầu dò trong máy GC, mình nghĩ ở đây chỉ có một máy GC thôi, bạn nên tìm hiểu về sắc kí khí và những đầu dò trong sắc kí khí, khi đó bạn đặt câu hỏi cụ thể thì mình có thể giúp đỡ phần nào được. FID là đầu dò ion hóa ngọn lửa còn TCD là đầu dò độ dẫn nhiệt, ngoài ra còn rất nhiều đầu dò khác dùng cho sắc kí như ECD, NPD, MS v.v

Hi diepgl, Bài viết sau chắc là có ích cho bạn:

[b]Các detector thường dùng trong GC[/b] [LEFT]Thân:tutin ( [/LEFT]

<input id=“gwProxy” type=“hidden”><!–Session data–><input onclick=“jsCall();” id=“jsProxy” type=“hidden”>