hỏi về headspace trong GC

nhờ thầy cô và anh chị giúm em trong một số câu tiếng anh trong lĩnh vực này. Partition coefficient and phase ratio Static versus dynamic headspace

Mình cũng đang tìm hiểu về headspace, gửi bạn file này, có lẽ giúp bạn được chút ít…

Gửi bà con 1 ebook nhỏ về headspace khá hay. Download trực tiếp:

http://faculty.ksu.edu.sa/alqasoumi/Documents/Chemistry%20-%20Gas%20Chromatography%20Theory%20and%20Practice.pdf

Hoặc:

:24h_124:

headspace động ( dynamic headsapce): Mình có chỗ thắc mắc: Headspace động thì người ta dùng khí trơ sục vào bên trong mẫu và chất phân tích dễ bay hơi sẽ theo khí trơ vào đường dẫn ( kể cả hơi nước với tạp). Sau đó sẽ dẫn chất phân tích qua một cái trap hấp phụ ( trap này không được đun nóng). Trap sẽ hấp phụ chất phân tích cũng như tạp chất. Sau đó trap được đun nóng để giải hấp và chất phân tích lại được đưa đến một vùng gọi là cryo-trap để tập trung mẫu ( bằng cách làm lạnh). Sau đó đốt nóng để đưa mẫu phân tích vào cột. Vậy vấn đề ở đây là: trap( khi chưa đun nóng ) có hấp phụ nước hay không. Trap này hấp phụ chất phân tích lẫn tạp vậy khi giải hấp ( bằng cách đun nóng) thì lại giải hấp hết vậy thì sai ở chỗ nào. Ban đầu trap chưa được nung nóng thì quá trình hấp phụ xảy ra, giả sử nhiệt độ của trap thấp dẫn tới nước và chất của ta kết tủa trong đó vậy thì phải làm sao. Còn cái cryo- trap thì tập trung mẫu như thế nào Mình vẫn chưa hiểu. Có thể chưa hiểu kĩ: mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.