Hỏi về hóa keo

Cho mình hỏi: Dung lượng hấp phụ là gì? Đại lượng hấp phụ là gì? Sự giống và khác nhau giữa 2 khái niệm đó?

dung lượng hấp phụ là khả năng hấp phụ của vật liệu hấp phụ, dại lượng hấp phụ mình ko biết . cái này bạn có thể đọc ở bất cứ tài liẹuchuyeenr khối nào vậy nhé!

mấy bác ai biết về đặc tính các loại keo xin chỉ giúp với.mình đang làm tiểu luận về keo nhưng không có tài liệu về nó.mấy bác biết xin chỉ giúp với.thanks!!!:24h_083:

Câu hỏi của bạn đưa ra quá chung chung. Đề nghị bạn nêu tên đề tài tiểu luận mà bạn được yêu cầu tìm hiểu, chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh hơn. Tốt hơn nữa là nêu ra phần outline nếu bạn đã chuẩn bị. Khi thấy bạn thiếu thông tin phần nào, chúng tôi mới có thể giúp bạn sát hơn.

hiện nay em chưa có đề tài cụ thể.em muốn biết về đặc tính các loại keo rồi sau đó biến tính các nhược điểm của chúg hoàn thiện chúng hơn với đk môi trường.Cụ thể là keo UF có đặc tính là kém bền với nước.em đã tìm hiểu ngoài việc biến tính keo UF bằng Melamin và Polyamin thì còn cách nào khác để biến tính mà giá thành vẫn giữ mức ổn định k?

Bạn nên lưu ý về sự liên hệ giữa keo với phạm vi ứng dụng để định ra yếu tố tính chất nào của keo cần biến tính.

Cụ thể:

 • Ứng dụng ngoài trời hay trong nhà?
 • Chịu ẩm hay không chịu ẩm
 • Chịu nhiệt hay không chịu nhiệt
 • Chịu ẩm nhiệt hay chịu khô lạnh
 • Chịu rung động hay chịu va đập
 • Chịu dung môi hay không chịu dung môi và dung môi gì
 • Chịu ăn mòn hóa học hay chịu ma sát cơ học
 • Có phải chịu môi trường có men sinh học không?
 • Ứng dụng trám bít hay ứng dụng gắn kết
 • Ứng dụng gắn kết trực tiếp hai mặt chỉ một mặt
 • Ứng dụng là keo nền hay keo gắn tiếp xúc
 • Ứng dụng trung gian hay ứng dụng đầu cuối

Bên cạnh đó, các keo thường có bản chất là polymer nên có bao nhiêu polymer là hầu như có gần ấy số lượng dùng cho keo. Cho nên, câu hỏi bạn đưa ra vẫn còn thiếu cái xác định cụ thể phạm vi ứng dụng làm mục tiêu cải biến tính chất keo.

Thế vậy keo UF của bạn phục vụ cho ứng dụng nào?

biến tính để keo tốt hơn.Tại vì keo uf kém bền dễ bị phân hủy bởi độ ẩm.Biến tính để thay đổi tính chất cơ lý đó của keo.

cho mình hỏi trong công thức tính bề mặt riêng của than hoạt tính thì diện tích chiếm chỗ trung bình của 1 phần tử chất bị hấp phụ (cacbon) là bao nhiêu vậy, mình tìm mãi mà chưa được thanks

mình nhớ không nhầm thì với nitow là 0,162 đó bạn

nếu vậy thì của cacbon là bao nhiêu vậy bạn?

cho mình hỏi khi cho than hoạt tính vào trong dung dịch rượu butylic thì quá trình chuyển dịch chất tan rượu dẫn đến sự thay đổi sức căng bề mặt như thế nào:014:?

viết cấu tạo mixen của keo hidroxyt sắt?:014:

giải thích tác dụng của muối Na2SO4,KCL đối với sự keo tụ của keo hydroxyt sắt?

câu 1 do than hấp phụ rượu thôi. câu hai và ba do các yếu anh hưởng tới cấu tạo keo thôi mà đọc giao trình đi bé.