hỏi về hydroxyl value (OHV) của polyol

chào cả nhà mình mới học hóa lý polymer thấy trong sách có viết polyol theo tỉ lệ a/b/c=11/52/27 (a/,b,c là những polyol) tính ohv của polyol cả nhà chỉ minh với. chia sẽ vài kiến thức về chiện này nha thanks tất cả

Hi,

Câu hỏi bạn đưa ra chưa có đầy đủ phần thông tin cơ sở. Bạn cần nêu đầy đủ hơn trước và sau phần dẫn chứng từ sách. Tỷ lệ ở đây là tỷ lệ gì ? ( tỷ lệ mole, tỷ lệ khối lượng ,hay tỷ lệ đơn vị lặp lại?)

Thân,

à đó là tỷ lệ khối lượing

Tỷ lệ khối lượng vẫn chưa đủ. Mình muốn biết đây là khối lượng giữa 2 gốc hydroxyl hay khối lượng mole?

đó là tỷ lệ khối lượng mol,

Nếu đây là tỷ lệ khối lượng mole thì đề nghị bạn nêu khối lượng phân tử trung bình của phân tử copolymer ( MMW) nói trên. Theo tôi, bạn không nên ngắt đầu, ngắt đuôi một trích dẫn tài liệu để hỏi. Làm như thế sẽ không phải là cách hỏi để có câu trả lời đúng lúc, đầy đủ cho bạn. Nếu hoàn toàn không thể chọn trích dẫn thì bạn nên đánh ra nguyên văng tiếng Anh của thông tin nói trên.

em gặp một bài viết như thế này polyethylene có OHV (OH Value) = 30 không hiểu giá trị 30 này là gì nhờ giúp đỡ