Hỏi về KMnO4 ???

Các anh chị cho hỏi có chất nào khi tiếp xúc với KMnO4 ( rắn) làm cho nó có thể bốc cháy được không ? chân thành cám ơn.

Có đấy… Al và S . Phản ứng gây nổ

Cám ơn Molti nhiều.

Cho H2SO4 đặc vào KMnO4 cũng được đấy, dùng cái này thay cho quẹt diêm trong phòng thí nghiệm^^

Glycerine nhỏ giọt vào tinh thể KMnO4, gần 1 phút sau tự bốc cháy.