Hỏi vể phân tích khí SO2?

Trong phân tích khí SO2 đòi hỏi phải có “khí không”, nhưng trong các tìa liệu tiêu chuẩn thường chỉ nêu chuẩn bị khí này theo các quy định trong ISO 6349. Vậy bạn nào biết cách chuẩn bị khí không hay có tài liệu về ISO 6349 thì cho mình xin với. CÁm ơn các bạn rất nhiều.

khi phân tích SO2 KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ KHÍ, mà khi lấy mẫu bằng dung dịch hấp thu khí SO2 có trong kk đã được hấp thụ vào dd hấp thu trên.vì thế khi bạn phân tích mẫu chính là pt dd hấp thu đó.theo TCVN 5371-1995 nồng độ SO2 cho phép là 0,5mg/L giờ:24h_085:chúc bạn may mắn

nội dung Tiêu chuẩn có trên trang Web của Cục Môi trường, bạn chịu khó tìm.

Mình cũng đang tìm “khí không”, vậy bạn có biết “khí không” này bán ở đâu không chỉ cho mình với. Mình có ISO 6145 (thay thế ISO 6349) nhưng làm sao gửi cho bạn vì là bản giấy