Hỏi về phương trình Kartletch

Em đang tìm hiểu về vấn đề " Ảnh hưởng của quy tắc Kartletch và cấu hình electron của cation đến tính axit bazo của hợp chất" mà không biết tìm tài liệu ở đâu để giải quyết vấn đề .Mong mọi người giúp đỡ.^.^