Hỏi về Tổng hợp polymer!

Kỳ nầy em mới học polymer Đại Cương, có một số vấn đề em ko hiểu như sau: Về hoạt tính của xúc tác (có sách ghi là khơi mào) Các anh chị cho em biết các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của chất khơi mào anion và cation đc ko ạ? các yếu tố lập thể ảnh hưởng đến nó như thế nào? ví dụ như bezyl natrium và cumyl natrium thì hoạt tính ai cao hơn. theo em nghỉ là bezyl natrium có hoạt tính cao hơn vì nó ít bị cảng trở lập thể dể tấn công vào monomer,

còn các chất sao đây thì hoạt tính của chúng như thế nào ? sec-butyl litium n-butyl litium CH3O-Li chất nào cao hơn chất nào ạ? em nghỉ n-butyl litium là cao nhất. Các anh chi cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính khơi mào nhé.

Hi men! Mình có một số y kiến sau mong bạn đón nhận, mong các anh chị trong ban QT có ý kiến. Chất khơi mào anion đối với monomer vinyl có một vài vấn đề sau: Monomer vinly có hoạt tính càng cao khi đc gắn các nhóm hút điện tử mạnh như NO2, cacbonly…, ngược lại một chất khơi mào có hoạt tính cao đối với monomer vinly thì phải có nhóm cho điện tử. Dựa vào điều này ta có thể sấp xếp chất khơi mào mà bạn cho ở trên theo hoạt tính tăng dần: bezyl natrium < cumyl natrium bezyl natrium có vòng benzen là nhóm hít điện tử. cumyl natrium có vòng benzen nhưng nó đc bù bằng hai nhóm CH3 cho điện tử. Lý luận của bạn cũng hợp lý nhưng nó sai trong trường hợp này.

còn 3 chất khơi mào này sec-butyl litium n-butyl litium CH3O-Li Đầu tiên nhìn thấy là chất CH3O- Li có hoạt tính thấp nhất. vì CH3O- là một bazo liên hơn nên bản chất của nó là chỉ kéo điện tử thôi. Hoạt tính cao nhất là sec-butyl litium vì nó có 1 nhóm CH3 ở gần nối C-Li.

Có gì thảo luận nhe!