hỏi xác đĩnh lại nồng độ của AgNO3?

có su hyunh , su tỉ nào bit không chỉ e zooi! thaks !

bạn có thể xác định lại nồng độ dd AgNO3 bằng chất gốc NaCl theo phương pháp Mohr

Chào bạn Phương pháp Morh có thể xác định lại nồng độ AgNO3, tuy nhiên việc nhận biết điểm tương khó chính xác. Nó đòi hỏi nhiều ở kĩ năng cũng như kinh nghiệm. Phương pháp tốt nhất là dùng phương pháp chuẩn độ điện thế đề xác định lại nồng độ AgNO3. Chào.:013:

phương pháp chuẩn độ điện thế là sao anh có thể nói rõ hơn được k a ! :3:

chuẩn độ điện thế là bỏ cái máy đo điện thế vào đo… ^^… nói chơi chút chứ là vậy: trong dung dịch của ta thì có ion Ag+… ta sử dụng điện cực Ag để tạo hệ điện cực Ag+/Ag thì ta sẽ đo được thế của hệ qua phương trình E=Eo + 0.059lg[Ag+] chúng ta cũng sử dụng phương pháp chuẩn độ kết tủa là dùng ion Cl- để chuẩn độ Ag+. trong quá trình chuẩn độ thì nồng độ Ag+ giảm dần => E tăng dần… khi đến gần điểm tương đương thì thế giảm mạnh, ta sẽ tạo được khoảng bước nhảy giống như đồ thị trong chuẩn độ acid-baz đó… sau điểm tương đương thì thế phụ thuộc vào nồng độ Cl0 theo phương trình sau: E=Eo + 0.059lgTAgCl - lg[Cl-]… biểu thức cũng suy ra từ biểu thức tính thế ở trên bằng cách thế [Ag+]=TAgCl/[Cl-]. thế của hệ tỉ lệ nghịch với nồng độ Cl- thêm vào, nên thế giảm dần… ở trên là miêu tả cái đồ thị và 1 chút giải thích… vì đây là bài vừa học… mình còn đang làm bài tường trình… nếu có gì sai mong các sư huynh sư tỷ giúp em sửa chữa…

có 2 cách thức để xác định nồng độ bạc nitrat: 1 bạn có thể xác định ion Ag+ hoặc bạn có thể xác định anion NO3-, tùy theo mục đích sử dụng. Với ion Ag+ thuận tiện hơn cả là phương pháp chuẩn độ bằng thuốc thử NaCl (thuốc thử gốc… ) với phương pháp náy có vẻ hơi đắt bởi vỉ phải mua được thuốc thử gốc, điểm cuối của phép chuẩn độ được nhận biết bằng chỉ thị Huỳnh quang vàng. Với anion NO3- có thể dùng bằng phương pháp khử NO3- đến NH3 bằng hợp kim dêvácđa trong môi trường NaOH (gia nhiệt), khí NH3 thu lại rồi cho hấp thụ bằng H2SO4, sau đó chuẩn lượng dự bằng NaOH. chúc bạn thành công

ặc ặc… sao phương pháp rắc rối và có vẻ không kinh tế vậy…:24h_091: về phương pháp sử dụng chỉ thị huỳnh quang thì có đòi hỏi kĩ thuật của phân tích viên có cần phải cao không vậy? và so sánh với phương pháp xác định Ag+ bằng điện thế thì cái nào tốt hơn… 1 chút si tư như thế???

tui nghĩ rằng ngoài phương trung hòa ra thì các phương pháp khác như oxi hóa khử, phức chất… thì cần một chút kinh nghiệm để xác định điểm cuối.