Hỗn hợp kim loại và oxit kim loại tác dụng với axit

cho hỗn hợp sắt và oxit sắt vào dung dịch axit hcl thì thứ tự phản ứng như thế nào?