Hợp chất trong cây lá cẩm?????

:welcome (Mình đang nghiên cứu về hợp chất 5,6-dimethoxy-2(3H)-benzoxazolone(I){peristrophamide(I) } and 2-amino-7,8-dimethoxy-3H-phenoxazine-3-one(II) {peristrophine(II)} respectively nên cần tìm một số tài liệu về nó và tài liệu liên quan như: 1 Allen EH, Laird SK. Improved preparation of 6-methoxybenzoxazolinone. J Org Chem, 1971,36∶2004 2 Chen CM, Chen MT. 6-Methoxybenzoxazolinone and triterpenoids from roots Scoparia dulcis. Phytochemistry, 1976,15∶1997 3 Kamperdick C, Lien TP, Sung TV, et al. 2-Hydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3-one from Scoparia dulcis. Pharmazie, 1997,52∶12 Anh em có thì share cho mình với. Cảm ơn

Lấy được bài 1

cảm ơn bạn nhiều! Anh em nào có thì cho mình máy tài liệu còn lại với!!!

chào bạn hoailamud, theo như topic của bạn thì cho mình hỏi có phải bạn đang làm về cây lá cẩm không?. Mình cũng trao đổi về vấn đề này ý mà. Mong tin bạn.

Bạn nào biết thành phần hóa học của cây Lá Cẩm cho mình biết với. Chân thành cảm ơn Ductrung3012@gmail.com