hydrogen hóa xúc tác ?

Phản ứng này được sử dụng nhiều, hầu như các nối đôi đều có thể tham gia phản ứng cộng với H2 với xúc tác hỗn hợp KL ( pd, pt, pd/c,…) rất nhiều. Ko bik có tài liệu nào nói rõ về cơ chế của phản ứng, các loại chất có phản ứng này, và cả ứng dụng nữa…! Ah từ khóa tiếng anh là gì nhỉ ? có ai bik ko ? >Nếu tìm “hydrogen hóa xúc tác” theo từ khóa này thì chả có gì cả ???:24h_057:

Cơ chế phản ứng hydro hóa, chủ yếu H2 được hấp phụ trên các tâm kim loại, giảm năng lượng liên kết H-H, nếu liên kết kim loại - H đủ mạnh thì có thể phân ly H-H. H này sẽ dễ dàng phản ứng với phân tử nối đôi nối 3 (các phân tử cũng bị hấp phụ lên các tâm kim loại), sau đó là giai đoạn giải hấp tạo sản phẩm.

Từ khóa tìm các bài báo cụ thể là “catalytic hydrogenation”

Đây là 1 ví dụ về cơ chế: http://www.chem.memphis.edu/parrill/EMOC/roadmap/hydrog.html

mình thấy hay hay góp gió thêm tý nhé; phản ứng của H2 vơi Ni, pt là cóa bẻ gãy liên kết của H2. cấi còn lại thì không. hihi ,hydotreating là quá trình công nghệ của nó hôm trước nói không rõ sorry!:018: