Infrared Absorbing Dyes

Chào anh em, mình đang nghiên cứu về màu hấp thụ bước sóng hồng ngoại, thấy trên mạng có cuốn “Infrared Absorbing Dyes” của Matsuoka. Không biết anh em nào có cuốn này cho mình xin được không? Hoặc có tài liệu căn bản nào liên quan đến vấn đề này cũng được Cám ơn

[HIDE]Link Mediafire:

Link Docs.google: https://drive.google.com/file/d/0B1v9csUzYMnqVzNjc3RmYWlwX0U/view?usp=sharing

Link Box: https://app.box.com/s/is72fo2bexhpa12l0fnbd5mly73jkdb2[/HIDE]