K2HPO4 có tạo hệ đệm khi tan trong nước không?

Hi mọi người! có một số qui trình mình thấy sử dụng K2HPO4 trước khi cho sút vào trung hòa dung dịch mẫu. và nồng độ K2HPO4 0.1M, cho mình hỏi khi K2HPO4 khan tan trong nước nó có tạo thành dung dịch đệm không, và khi đó giá trị pH là bao nhiêu?. mong mọi người giải đáp giúp.

thì pha rồi đo Ph, có thể chỉnh về mình cần (thường là gần đó) K2HPO4 Ph gần 6. bản thân chất này là lưỡng tính nên nó là hệ đệm. người ta cho NaOH vào nhầm chuyển về bazo sau khi đã chiết được chất cần phân tich ra khỏi mẫu để xử lý tiếp

Các muối axit với các Ka khác nhau lớn và nồng độ không quá nhỏ thoả mãn là một hệ đệm. Dung dịch K2HPO4 0,1M là một dung dịch đệm có pH = 1/2(pK2 + pK3) = 9,8 Chúc bạn học tốt.

Muốn biết dd HPO4-có phải là dung dịch đệm không bạn có thể tính PH của dung dịch HPO4- ( ví dụ 1 lit dung dịch có nồng độ 0,1), sau đó bạn tính PH của dung dịch khi cho 10^-2 mol H+ và 10^-2 mol OH-, so sánh 3 giá trị PH này và rút ra kết luận …