kali sunfoxianua

Các bạn ơi cho mình hỏi chất kali sunfoxianua (KCnS) điều chế thế nào? Hoặc mua ởi đâu? Ai biết chỉ mình với mình tìm mãi không ra. Cái chất ấy ở trong thí nghiệm này.

Cắt chảy máu tay :

  • Miêu tả: Bạn cầm 1 con dao sáng loáng cứa vào lòng bàn tay, lập tức lưỡi dao của bạn bị nhuốm “máu” và từ lòng bàn tay những “giọt máu” đỏ tươi chảy xuống. Bạn rửa sạch “máu” và đưa lòng bàn tay vừa bị cắt cho mọi người xem. Nhưng lạ thay, tay bạn ko hề bị thương.
  • Cách làm: Bạn dùng dd FeCl3 nồng độ 3-5% (màu vàng nhạt) xoa vào lòng bàn tay nói rằng đó là “nước iôt loãng” để “sát trùng” trước khi cắt (điêu chưa ), và dd KCNS nồng độ 3-5% (ko màu) làm “nước” để rửa lưỡi dao. Dùng lưỡi dao cùn nhưng đã được đánh sáng loáng lướt nhẹ lên lòng bàn tay, lập tức “máu” sẽ chảy ra.
  • Chú ý: Khi dùng dd FeCl3 và KCNS, cần để cho các dd này còn dính lại trên lòng bàn tay và trên lưỡi dao càng nhiều càng tốt.

bạn dùng phenolphtalein vào lưỡi dao va dùng dd Ca(OH)2 cho vao lòng bàn tay rồi lam như vay cũng thấy hiện tượng như bạn nói thử lam đi ,con chất KCnS chắc thử vào phòng thi nghiệm của trường coi có ko?( không ra chợ kim liên mua) :)-

phản ứng này tạo phức có màu đỏ máu đó mà. cũng hay đấy.

Vậy em tk các bác nhe. Em lục tung phòng thí nghiệm trường lên rồi mà không thấy có. Mà chợ kim liên ở đâu vậy bác.

Hồi xưa cái phản ứng tạo phức giữa FeCl3 và KCNS giúp cho các chú “sơn đông mãi võ” kiếm sống cũng khấm khá đấy. KCNS có trong PTN của các trường ĐH, trường PT thì không có đâu. Cửa hàng hóa chất nào cũng có bán đầy.