Không hiểu viết cái gì nữa

Bán kính trung bình (AO) 1s là 0.53*(10 mũ -8) cm thì độ bất định về tọa độ lớn nhất = đường kính (vì e- ko thể ra ngoài AO).AO 1s có kích thước là:20.53(10 mũ -8).>>tới đây mình chẳng hiểu sách nói gì nữa>>giải thích giùm minh với.:24h_125:

Mình thì chỉ hiểu như vầy, vì AO 1s có dạng hình cầu với bán kính là 0.53*(10 mũ -8) cm thì electron chỉ có thể di chuyển trong không gian của obitan đó với đường kính bằng 2 lần bán kính (20.53(10 mũ -8)), còn cái tọa độ bất định chính là của electron.