kiểm dư lượng thuốc BVTV trên trái thanh long

các bạn thân Mình nhờ các bạn tư vấn giùm mình việc sau nhe. hiện giờ đơn vị mình có HPLC-UV; HPLC-MS, nhưng yêu cầu hiện nay tỉnh mình cần kiểm Dư lượng thuốc BVTV trên quả thanh long đặc biệt là DDT và 666, vậy thì mình cần trang bị GC-MS hay GC với các đầu dò ECD, FID là được rồi, mong các bạn tư vấn gíup,

GC-MS/ECD là tối ưu nhất. Hiện nay đã có GS-MS/MS nếu có điều kiện (đủ tiền) thì nên dùng loại này. GC-MS/ECD có thể phân tích được hầu hết các chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tuy nhiên một số chỉ tiêu phải dùng LC-MS. Thân

GC-MS/MS là tốt nhất, sau đó đến GC-ECD. Tuy nhiên, nếu nhà bác không có tiền ngay thì có thể xài luôn HPLC-MS cũng rất tốt mà, thậm chí là có thể chạy trên HPLC-UV (tất nhiên giai đoạn chuẩn bị mẫu hơi mất công tí)