Kiểm soát và duy trì chất lượng phòng thí nghiệm

Các anh, chị, các bạn ai có tài liệu liên quan đến "Kiểm soát và duy trì chất lượng phòng thí nghiệm hóa học" giúp mình với. Môn này cứ trừu tượng sao sao. Đang làm tiểu luận mà có ít tài liệu quá. Cảm ơn nhiều.

bạn có thể tham khảo các tài liệu iso này ha ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17024 ISO/IEC 17021 ISO/IEC 17020 một số thông tin khác bạn có thểm tham khảo tại địa chỉ này ha

Cam on ban nhieu

bạn có thẻ vào trang Boa.gov.vn là trang web của văn phòng công nhận chất luọng mà tìm hiểu. văn phòng này chuyên cấp chứng chỉ vilas cho các phòng thí nghiêm. http://www.boa.gov.vn/