Làm dây điện !Help

Mình có ông chú làm dây đồng kéo sợi mảnh từ các mẫu Cu vụn (đem nấu nóng chảy rồi kéo thành sợi) đê làm dây dẫn điện nhưng khi cắt lại hay bị vở vụn.Bạn nào biết có thể cho thêm phụ gia hay kim loại nào vào để tăng tính dẽo và không bị vụn của dây Cu không chỉ cho mình với nhé ! Thanhk!

Hi bạn! Có thể được với một ít Al. Mình cũng ko có nhiều thông tin lắm về câu hỏi này, mong các bạn góp ý giúp bạn chemistrydhv nhé Thân!

Cảm ơn anh Nguyên.Em sẽ thử xem sao.Anh chị nào có sáng kiến gì trơh giúp nhé ! Nếu thành công em sẻ có “hoa hồng” cho mọi người!!!

Cu đốt lên thì các liên kết phân tử của nó bị đứt ra. Nên cần phải có một phụ gia mà bạn phải để zô để cho liên kết không bị vỡ khi đốt nóng, và phụ gia đó là nhôm (lý thuyết nói zậy ):lon (

Để làm dây điện, có nhiều loại hợp kim đồng và nhôm được luyện . Tùy theo loại dây và tính chất tải mà người ta phối chế thành phần kim loại khác nhau. Dưới đây là bảng phối chế tôi đã từng làm qua cho dây điện để bạn tham khảo. Độ bền kéo đứt càng cao , độ dãn đứt càng cao thì dây hợp kim đồng càng tốt về cơ lý. Tính dẫn điện , tuy nhiên sẽ có hạn chế ngược lại. Trong thực hành, thế giới chuộng dây nhôm hơn. Nhưng trong vấn đề kinh tế giá cả, dây hợp kim đồng lại được dùng nhiều hơn.

Hợp kim Thành phần Bền kéo đứt (MPa) Dãn đứt () Đồng tinh 99.95 Cu 221-455 55-4 Beryllium-copper 97.9Cu-1.9Be-0.2Ni or Co 490 35 Beryllium-copper 97.9Cu-1.9Be-0.2Ni or Co 1400 2 Gilding, 95 95Cu-5Zn 245 45 Gilding, 95% 95Cu-5Zn 392 5 Red brass, 85% 85Cu-15Zn 280 47 Red brass, 85% 85Cu-15Zn 434 5 Cartrige brass, 70% 70Cu-30Zn 357 55 Cartrige brass, 70% 70Cu-30Zn 532 8 Muntz metal 60Cu-40Zn 378 45 Muntz metal 60Cu-40Zn 490 15 High lead brass 62-Cu-36Zn-2Pb 350 52 High lead brass 62-Cu-36Zn-2Pb 420 7 Phosphor bronze, 5% 95Cu-5Sn 350 55 Phosphor bronze, 5% 95Cu-5Sn 588 9 Phosphor bronze, 10% 90Cu-10Sn 483 63 Phosphor bronze, 10% 90Cu-10Sn 707 16 Aluminium bronze 95Cu-5Al 420 66 Aluminum bronze 95Cu-5Al 700 8 Aluminum bronze 81.5Cu-9.5Al-5Ni-2.5Fe-1Mn 690 15 Aluminum bronze 81.5Cu-9.5Al-5Ni-2.5Fe-1Mn 814 15 High-silicon bronze 96Cu-3Si-1Mn 441 55 High-silicon bronze 96Cu-3Si-1Mn 658 8