Lời Giới Thiệu

[MARQUEE] Chào mừng các bạn đến với Chuyên mục Kỹ Thuật Hóa Học. Tại đây các bạn có thể tìm thấy các hoạt động trao đổi thông tin khoa học và kỹ thuật của chúng tôi.[/MARQUEE]

Kỹ Thuật Hóa Học là một lĩnh vực chuyên môn đang có nhiều cơ hội và thách thức. Bên cạnh Kỹ Thuật Hóa học cổ điển tập trung vào hóa dầu, kỹ nghệ hóa và các liên quan, các phát triển ngày nay đã mở rộng tầm chuyên môn của chuyên ngành này tạo ra thêm kỹ thuật sinh học, thiết kế và phát triển sản phẩm công nghiệp như thực phẩm, hàng tiêu dùng, thuốc men, chất dẻo và bao bì, thủy tinh, gốm sứ, kim loại, hóa chất đặc dụng và vật liệu, xử lý mức nano. Các quá trình thường thấy trong Kỹ Thuật Hóa Học là các quá trình phản ứng hóa học/sinh học và quá trình thiết bị như chưng cất, tinh lọc, trộn, v.v… Trình tự vận hành những quá trình thiết bị nói trên nhằm chuyển đổi các nguyên vật liệu thô thành những sản phẩm có giá trị với mức tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng là tối thiểu.

Tất cả các chủ đề về Kỹ Thuật Hóa Học liên quan đến thiết kế và quản lý các quá trình hóa học, vật lý và sinh học. Các chủ đề trên cũng tập trung vào thiết kế và phát triển sản phẩm và quá trình ở tỷ lệ sản xuất thương mại. Đây chính là nội dung chính của Chuyên mục này nhằm chuyển tải các trao đổi kiến thức hóa học, vật lý, sinh học và toán học thành các lợi ích cho thành viên Chemvn trong cái nhìn kết hợp các nguyên tắc kỹ thuật. Chuyên mục này cũng nhằm giúp các ý tưởng tối ưu hóa các quy trình để các quy trình trở nên an toàn hơn, kinh tế hơn và thân thiện môi trường hơn.

[i][b]Welcome to the Chemical Engineering Sub-forum! Here you will find information on our technical and scientific exchange activities.

Chemical Engineering is an exciting professional field in which new opportunities and challenges are still emerging. While traditional chemical engineering is based primarily in petrochemicals, chemicals and associated industries, recent developments have brought bioengineering, product design and development of these industries including foods, consumer goods, drugs, plastics and packaging, glass, ceramics, metals, specialty chemicals and materials, and nano-processing into the domain of chemical engineering. The processes which are managed include biological and/or chemical reactions and “unit operations” such as distillation, filtration, mixing, etc. A sequence of these operations is used to change the given raw materials into the desired product with minimal loss of materials and consumption of energy.

All chemical engineering topics involves the design and management of biological, chemical and physical processes. They also focus to design both products and the processes needed for commercial-scale production of these products. It is our sub-forum discipline which enables the vehicle for basic scientific knowledge exchange from chemistry, physics, biology and mathematics to be utilized for Chemvn member benefits by combining with engineering principles. It also helps ideas of optimization of these processes so they are safe, economically viable and environmentally acceptable.[/b][/i]

NỘI DUNG CHỦ ĐỀ TRONG BOX CHEMICAL ENGINEERING

Để dễ dàng cho các SupMod tham gia quản lý Box Chemical Engineering và giúp các bạn biết chỗ post bài khi tham gia gửi bài vào diễn đàn, Box Chemical Engineering có các chủ đề chính trong trao đổi bao gồm:

[b]-Kỹ thuật tính toán và thiết kế hệ thống phản ứng, lò phản ứng

-Kỹ thuật tính toán quá trình hóa lý và thiết bị ( chưng cất, ly tâm, lắng, lọc, nghiền, sàng,…)

-Kỹ thuật và thiết kế tính toán thiết bị, quy trình xử lý môi trường ( nước thải, chất thải rắn, khí thải…)

-Kỹ thuật tính toán vật liệu và thiết kế thiết bị, quy trình sử dụng và biến đổi năng lượng tự nhiên (mặt trời, địa nhiệt,…)

-Thiết kế và tính toán vật liệu cho kỹ thuật dò tìm và cảm ứng (đầu cảm biến –sensor, màng lọc bán thấm,kính cảm ứng,…)

-An toàn, an ninh trong quy trình hóa học, hóa lý và kỹ thuật giám sát kiểm soát

-Vấn đề chất lượng và kỹ thuật quản lý chất lượng trong hệ thống công nghệ hóa ( tiêu chuẩn đo lường, tiêu chuẩn hệ thống,…)[/b]

Các bài viết nêu ra được phân thành các loại :

[b]-Câu hỏi

-Bài viết giới thiệu

-Bài luận (Tổng quan, Tiểu luận, Quan Điểm)[/b]

Cái bài viết theo các loại này sẽ được phân loại bằng các cụm từ đầu chủ để :

Ví dụ: Hỏi:,Đáp::

Giới thiệu:,Tổng quan

Box Chemical Engineering chào đón các bạn gửi bài trao đổi với nhau theo các chủ đề nêu trên.