Mangan dioxide

Mình đang làm seminar về mangan dioxide bác nào có tài liệu cho mình xin.

Các bạn cho mình hỏi mangan dioxide có tính bán dẫn không:021_002:

Bạn tham khảo trước link dưới đây nhé. Hy vọng sẽ hữu ích với bạn.

Mình biết 1 chị này đang làm nghiên cứu sinh TS về ứng dụng các hợp chất MnO2 vào trong pin. Nếu quan tâm bạn có thể gửi mail hỏi thăm và nhờ giúp đỡ cho
Địa chỉ : loanphung1983@yahoo.co.uk