Mấy câu hỏi trong thí nghiệm vô cơ

Cho mình hỏi mấy câu này:

  • Tại sao LiCl tan được trong cồn còn KCl thì ko? Liệu có thể giải thích được bằng sự phân cực ion ko? +Khi làm thí nghiệm để nhận biết LiCl người ta dùng dd NH4OH + NaF hoặc NH4OH + NaH2PO4. Vậy vai trò của NH4OH là j? Hai muối LiF và LiH2PO4 có tan ko? +Khi cho Mg tác dụng với nước, cho thêm NH4Cl sẽ tác dụng nhanh hơn. Vai trò của NH4Cl là j?

Hihi, hỏi nhiều quá.Tại đang học môn thí nghiệm vô cỏ nhiều chỗ khó hiểu geh :012: