máy chuẩn độ KF !

Đã được định giá phù hợp là một máy chuẩn độ Karl Fischer mới của Metrohm cho việc xác định đo thể tích nước. Nó có thể được dùng để xác định hàm lượng nước từ một vài ppm lên tới 100% một cách chính xác và tin cậy trong các mẫu rắn, lỏng và khí. Với giao diện vận hành được thiết kế cho những người sử dụng bình thường, Máy chuẩn độ Karl Fischer-870 KF Titrino plus dễ dàng để sử dụng mà nó chỉ đòi hỏi một thời gian làm quen ngắn. Bởi vì tính thiết thực của nó, nó cũng là một máy chuẩn độ lý tưởng cho những định lượng thông thường.

  • Bao gồm bình chuẩn độ và điện cực
  • Lắp đặt không phức tạp
  • Vận hành dễ dàng nhờ những phương pháp đã được xác định trước.
  • Độ chính xác tuyệt vời nhờ tín hiệu đo đầu vào phân giải cao.
  • Vẽ đường cong chuẩn độ trực tiếp cho những phản ứng thứ yếu được thừa nhận.
  • Bảo vệ dòng vượt quá để cho việc an toàn vận hành được nâng lên. – Thanks and Best Regards !

Hoa ý CO.,LTD Metrohm Technique&Application Manager : Trần Bảo Sơn Mobile : 0947.578.488 & 0902.320.449 Email : tbson85@gmail.com & baoson85@yahoo.com