Mdi - Methylene diphenyl diisocyanate

chào mọi người Isocyanate dùng đóng rắn polyol trong công nghiệp sản xuất PU , R-N=C=O có thể phản ứng với H+ không vậy? sản phẩm là gì? (tạo ra amid?)

Theo tôi thì isocyanate không phản ứng với H+. Isocyanate chỉ phản ứng với những tác nhân giàu điện tử: -OH, -NH2 hay H2O.

Nếu cho R-N=C=O vào môi trường chứa H+, nó sẽ phản ứng với nước như phương trình sau: R-N=C=O + H2O --> R-NH-CO-OH --> R-NH2 + CO2

quá trình này được ứng dụng trong công nghiệp tạo PU dạng xốp.

mình muốn test MDI còn tốt không thì có quy trình nào test không? Giúp mình với. như vầy được không? R-N=C=O + H2O --> R-NH-CO-OH --> R-NH2 + CO2 chuẩn độ amin

Hi,

Phải nói cho chính xác hơn là MDI còn sử dụng được tới mức nào.

MDI công nghiệp thì nên kiểm tra độ nhớt. Độ nhớt tăng tức nó đang trimer, oligomer hóa dần đến đóng rắn do ẩm trong không khí.

Một cách kết hợp là kiểm tra màu. So màu của MDI còn mới khui thì màu sáng hơn MDI để lâu.

Cần dùng thông tin kỹ thuật của sản phẩm này để so sánh khi kiểm tra.

Còn chuẩn độ amin thì không có ý nghĩa để biết nó còn tốt hay không.

Một số sản phẩm mang danh MDI nhưng thực chất nó là hỗn hợp MDI, dimer của MDI. Do vậy so sánh độ nhớt cho bạn việc test nhanh nhất.

Thân,