MgO và NaF

các bạn ơi làm ơn giải thích dùm mình tại sao MgO và NaF có cùng kiểu cấu trúc tinh thể mà MgO lại có độ cứng lớn hơn NaF rất nhiều

Mg+2 và O2- hút nhau ác liệt hơn Na+ và F- :smiley:

cái này nên giải thích theo năng lượng mạng tinh thể . E =K(q+.q-)e^2/(r+ + r-) .áp dụng công thức này cho liên kết ion. các bạn chỉ cần lý luận như minhduy2110 là ok > thanks

dựa vào công thức Epli xấp xỉ n+n-/d trong đó n " là Số OXH của KL còn n- là SỐ OXH của PK vì vậy …như…cậu nói vì tỉ lệ thuận với Epli là số OXH nên Mgo >>NaF là như vậy