Michael Jackson Life And Times Featured

MJ đã ra đi nhưng những bài hát của anh ấy vẫn ở mãi trong tôi và trong tất cả mọi người [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/jhsd_fECe3[/FLASH] [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/NJ4Wbty_4n[/FLASH]