Mở thêm phòng, chuyên mục

Đề nghị ban quản trị xem xét và lấy ý kiến của anh em để mở thêm Phòng Hóa Môi Trường hoặc chuyên mục Hóa Môi Trường để anh em có thêm nhiều trao đổi và học hỏi.

vầng anh cứ đưa ra vấn đề đi ạ! em nghĩ cái này cũng hay đấy và còn phức tạp nữa không biết ban quản trị nghĩ sao nhưng em xin ủng hộ cả hai tay, mong được học hỏi thêm được nhiều điều( sắp ra trường rồi nên em cũng mong có thêm những cái cấp thiết như thế này để thêm hiểu biết)!

Cảm ơn tie.pok ! Vấn đề mở Box học thuật không khó, mình hi vọng các bạn muốn chia sẻ và thảo luận kiến thức về Hoá Môi Trường có thể post chung vào Category Kiến Thức Hoá Lý, hay các Box khác thích hợp (như dùng xúc tác xử lí mùi rác thải hữu cơ --> post vào box Xúc Tác). Khi xét thấy đủ bài viết, có một background nhất định nào đó giúp box tồn tại, BQT sẽ mở Box.

Thân ái.