Mọi người vào chỉ giáo với

Hỗn hợp Y gồm 2 chất hữu cơ A,B cùng chức, nếu đun 15,7 g hh Y với NaOH thì thu dc 1 axit hữu cơ đơn chức và 7,6 g 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy dồng đẳng . Nếu đốt cháy cũng 15.7 g hh Y bằng 21.84 lít O2 thì thu dc 17,92 lít CO2. Biết thể tích đo ở cùng dktc, CÔng thức cấu tạo của A,B là gì ?:017::017:

nung với kiềm sao ra được acid, ra muối thôi chứ

hai chất A,B chắc chắn phải là este thì thùy phân = NaOH thu dc muối và ancol…Ông bạn học cái này chưa mà nói bừa vậy

[b][b]sau cùng thì tớ cũng tìm ra dc cách này, dù hơi dài

Dựa vào dữ kiện đề bài, ta dễ dàng thấy tất cả đều đơn chức…(cái nì khỏi nói) CnH2n+1COOCmH2m+1 là CT TB của este cần tìm với m là chỉ số trung bình vì 2 ancol là đồng đẳng kề tiếp và cùng 1 laọi muối thu dc

dựa vào đề ta có CnH2n+1COOCmH2m+1 + NaOH --------> CnH2n+1COOH + CmH2m+1OH x
và PT cháy : CnH2n+1COOCmH2m+1 + (3n+3m+1)/2 O2 —> (n+m+1)CO2 + (n+m+1)H2O x
dựa vào đề bài ta có các PT sau ở PT (2) 0,4(3n+3m+1)= 0,975(n+m+1) <=> n + m= 23/9 (14(n+m) + 46)x = 15,7 ráp vào giải ra x=1413/7360 ~0,2 mol dựa vào Bảo toàn khối lượng và x vừa tìm ra, tình dc KL của muối CnH2n+1COONa là 14517/920 ~ 15,78 gam => M của muối là ~ 82 => CnH2n +1 là CH3 còn lại thì dễ rùi, tính dc m~ 1,7 vậy 2 ancol kế nhau là CH3OH và C2H5OH từ đó suy ra CT của 2 este… Tớ làm như vậy đó, ai nhìn rấi chỗ nào chỉ tớ với ! thanks trước ! ^^[/b][/b]:tantinh (

ai có ý kiến gì ko