Một câu hỏi liên quan đến cấu trúc cellulose.

Trong cấu tạo của cellulose trên mõi mắt xích nó có đến 3 nhóm OH vậy tại sao cellulo ko tan được trog nc,nhiều Nhóm OH vậy thì nó phải tan tốt chứ,còn như gỗ thj ko thấy tan?

Chào bạn! Cellulo là một loại polymer thiên nhiên có nhiều trong cây cối, Với cấu trúc cellulo thế này:

Thì không ai nghĩ nó là một chất không tan trong nước nhưng thực tế thì nó không tan. Vì các nhóm OH này liên kết hidrogen liên phân tử rất mạnh, các mạch cellulo liên kết rất chặc chẻ với nhau thông qua liện kết hidrogen, chính những liên kết hidrogen loại này làm cho cellulo có xu hướng kết tinh lại (kiểu như khâu mạng trong polymer hữu cơ) vì vậy khả năng tan trong nước của nó giảm hay không tan. các cấu trúc cellulo sấp xếp một cách đặc khích vùng kết tinh sẽ chiếm nhiều và gỗ sẽ cứng rất nhiều, còn một số loại hemicellulose là loại mạch mánh, những loại này có vùng kết tinh thấp do đó khả năng tan trong nước tăng vì vậy có một số loại gỗ rất mềm.