Mua máy sắc ký khí

Hi All, Em đang cần mua một máy sắc ký khí với các yêu cầu như sau: Specification of Permanent Gases Analyzer: Analyzer 2 channel:

  • Channel 01: analyzer H2 gas
  • Channel 02: analyzer mixture gas Ar, N2, CH4, CO, CO2, … Include: special adsorb columns, sample preparation systerm, and maintain sample,… a Computer ( CPU, Screen, Controler), printer. If you have any questions or comments please do not hesitate to contact us again as we are any time Gladly at your disposal for further information. Các đại ca có thông tin gì thì gửi email cho em vào địa chỉ bangdcad@gmail.com Cản ơn nhiều nhiều.

ban nên liên lạc với trung tâm phân tich EDC hoặc công ty trung sơn họ cung cấp máy sắc ký. hay bạn liên hệ với cty Merck ở đường lý chính thắng

với máy sắc ký khí, bạn liên hệ với mình 0907547468 mail: vantuan78@yahoo.com

Nếu bạn phân tích các khí trên theo chuẩn quốc tế, thì có sẵn phương pháp phân tích ASTM, khi sử dụng phương pháp này, bạn dùng với máy GC Agilent đã được làm lại theo đúng phương pháp của AC bạn à, Có phương pháp chuẩn chạy vẫn sướng hơn là tự mày mò, vì nó đã fix sẵn từ cột tới phương pháp, valve chuyển, mình đã từng chạy máy phân tích các chất trong dầu làm mát máy như; CO2, N2, CO, CH4, C2H2, C2H6, C3H8, O2, chạy tuyệt lắm