nang luong

các bro ơi ai có thể cho moình biết dc năng lượng GIP là gi ko? XIN ĐA TẠ :24h_059:

Có phải bạn đang đề cập đến entanpi tự do (năng lượng Gibbs) (delta G)? http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs_free_energy

vâng, nhưng với dịa chỉ bạn đưa tôi ko thể hiểu được hết năng lượng GIP là gì, xin chỉ giáo thêm :liduc (