nguyên tố chuyển tiếp

số oxi hóa tối đa của các nguyên tố nhóm d như thế nào?

Theo mình Số OXH của các nguyên tố phụ thuộc vào số obitan trống của lớp ngoài.Ví dụ như clo ngoài 1 obitan s có 1 e thì nó còn 3 obitan p trống.Do vậy ở trạng thái kích thích các e liên kết ngoài việc lấp đầy obitan s nó còn lấp đầy cho cả 3 obitan p làm cho số OXH của clo có thể lên tới 7.Tương tự như vậy với các ntố nhóm d và tùy từng ntố bạn có thể xét được số OXH cao nhất của nó.

Nếu xét trog tất cả các nguyên tố nhóm d thì SOXH cao nhất là 8 .

các bạn có biết trong tất cả các oxit của mangan thì oxit nao bền nhất k? :24h_092: