Nhận biết chất hữu cơ

1.Nếu chỉ dùng quì tím và dd brom có thể nhận biết được những chất lỏng nào trong số các chất lỏng sau:axit axetic,anilin,benzen,fomandehit,andehit axetic,axit metacrylic, propyl amin,axit fomic.

Theo mình thì thế này:

  • Dùng quỳ tím thì tách thành 3 nhóm
  • Giấy quỳ không đổi màu:anilin, benzzen, fomandehid, axetic andehid (nhóm 1)
  • Giấy quỳ đổi màu xanh: propyl amin (nhóm 2)
  • Giấy quỳ hóa đỏ : axit axetic, axit formic,axit acrylic (nhóm 3) Cho dung dịch Brom vào nhóm 1 mẫu cho kết tủa vàng là anilin, còn 3 mẫu còn lại ko có hiện tượng gì. Nhóm 3 thì có axxit acrylic làm mất màu dung dịch nước brom. Còn 2 mẫu còn lại ko có hiện tượng gì, bạn có thể tiến hành đốt định lượng khí CO2 thoát ra để nhận biết.

Inventor_bk đã bị nhầm 1 số điểm cơ bản:

  • Ở nhóm 1: dùng Br2 là nhận ra được cả 4 chất
  • Chỉ có benzen là không phản ứng với dung dịch Br2 mà bị chia thành 2 lớp chất lỏng riêng biệt.
  • Anilin tạo kết tủa trắng.
  • CH3CHO và HCHO làm nhạt màu dd Br2 tuy nhiên HCHO còn tạo khí CO2. HCHO+ 2Br2+ H2O = CO2+ 4HBr
  • Ở nhóm 3: Axit metacrylic và axit fomic đều làm nhạt màu brom
  • Riêng axit fomic làm nhạt màu Br2 vì trong phân tử có chứa -CHO, tham gia phản ứng oxi hóa khử tạo CO2: HCOOH+ Br2 = CO2+ 2HBr

Vậy tất cả các chất đề bài cho đều nhận biết được!

Bài giải của Kuteboy109 là hoàn toàn chính xác.