nhiệt độ sôi của hidrocacbon

cho em hỏi: tại sao anken và ankin có liên kết kép ở đầu mạch có nhiệt độ sôi thấp hơn ankan tuơng ứng và thấp hơn đồng phân có liên kết kếp ở phía trong mạch

1-Octene boiling point 121oC trans-3-octene boiling point 121-122oC cis-3-octene boiling point 123oC 1-Octine boiling point 126oC Octane boiling point 125oC Các nối đa có tính cứng nhắc làm phân tử không quay được . với alkane thì cấu trúc zizac giúp các phân tử chống khít lên nhau, nhiệt độ sôi cao, alken có cấu trúc cis, trans nên phần nào tách nhau ra ở nối đôi, cón nối ba phẳng, độ âm điện lớn nên hút mạnh hơn so với nối đơn . Thân!

phần giải thích này em không hiểu cho lắm. mong anh Try giải thích kĩ hơn cho em với.

mình xin bon chen giải thích tạm như thế này nhé:

bây giờ mình so sánh ankan, anken và ankin cung so hidrocacban nhé:

nhiệt độ sôi chính là năng lượng cùng cấp để các phân tử dao động rời xa nhau hơn, vậy các phân tử càng liên kết chặt với nhau thì cần năng lượng tách chúng ra lớn hơn:

với ankan: trong phân tử có C lai hóa sp3: do đó phân tử gấp khúc và chồng chéo nhau, anken và ankin: lai hóa sp2 và sp nên phân tử không gấp khúc, chỉ ở trong mặt phẳng,

để tách các phân tử ankan ra cho chúng dao động quanh vị trí của nó khó hơn tách các anken và ankin, vì vậy nhiệt độ sôi cao hơn! (đơn giản bạn gỡ một cuộn dây rối thì mất công hơn gỡ cuộn dây được sắp xếp gọn gàng):suytu ( còn anken và ankin có nối đôi giữa mạch tạo đồng phân cis-trans cũng tạo sự cồng kềnh trong mặt phẳng hơn nối ở đầu mạch, nên chúng có nhiệt độ sôi cao hơn!

bà con góp ý thêm nhé:24h_021::24h_021::24h_021:

Muốn xác định nhiệt độ sôi của chất thì ta phải theo một loạt các điều kiện sau :

  1. ionic bond ( highest boiling point => toàn là kim loại với chất rắn thì hỏi sao không cao )
  2. colvalent bond ( Chất rắn và phi kim ) 2.a) polar bond thì cao hơn Nonpolar bond
  3. Phân tử có nhiều hay ít nguyên tử khác loại nhau ( CH4 bé hơn C2H6, CH3Cl bé hơn CH2Cl2 ). Phân tử có nhiều nguyên tử thì nó chèn ép không gian nên khi bạn muốn tách tại 1 khu vực cố định thì năng lượng bị các nguyên tử bên cạnh hút ké ( bề mặt to hơn ).
  4. Trong phân tử có thể kẻ một đường thẳng hay mặt phẳng để chia phân tử ra làm hai phần giống nhau không (symmetry thì phải). Vòng thì có nhiều đường symmetry hơn là mạch rồi.
  5. Hiệu ứng không gian ( chất dể bay hơi đựơc chất khó bay hơi bao bọc quanh thì nhiệt phải tăng . Bậc 3 lớn hơn bậc 2 lớn hơn bậc 1.
  6. Liên kết đơn lớn hơn liên kết đôi cũng lớn hơn liên kết ba
  7. Liên kết hydro ( gach đứt quãng - - -)

Còn vài cái lẻ tẻ nữa nhưng ít dùng lắm trừ phi bạn vô đẳng cấp giáo sư :013:

Nhớ : Mình đánh số là chỉ để phân biệt thôi chứ không phải là các bước đều phải theo vậy, học là để hiểu chứ không phải là chép nhé.

Mình miêu tả nháp trong painter nhưng chưa kiểm tra, bạn xem tạm nhé.

Câu Trả Lời Đây: Khi xét nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy, cái ta quan tâm không phải là liên kết hóa học(liên kết nguyên tử-nguyên tử) mà là liên kết PHÂN TỬ(vì nngs chảy hay sôi đều không làm thay đổi công thức hóa học). lực liên kết phân tử gồm những loại nào ấy nhỉ? khi so sánh nhiệt độ… ta wan tâm 2 loại sau: liên kết Vander Van và liên kết Hidro trong đó liên kết Hidro dựoc ưu tiên hơn. Liên kết VanderVan phụ thuộc Vào j? thứ nhất vào độ phân cực phân tư, thú 2 vào diện tích tiếp xúc giữa các phân tử và thứ 3-vào khối lượng phân tử. Với Hidrocacbon, độ phân cực phân tử gần như bàng 0,ta bỏ qua, và đương nhiên không có liên kết Hidro.Cái ta wn tâm lúc này chỉ còn diện tích tiếp xúc mà thôi(tát nhiên ta phải xét những hidrocacbon có khpt gân tuong đương nhau) Vào Bài nhé: -nghiên cứu câu trúc phân tử ankan người ta thấy các liên kết C-C có thể quay 1 cách tự do xung quanh nhau,do đó dễ tạo cấu trúc ổn định trong hệ thống cấu trúc:các chuỗi HC(hidrocacbon) xếp chồng lên nhau như lợp ngói ấy.đó là cấu trúc đảm bảo độ tiếp xúc lớn nhât. -như vậy trong chuỗi HC dang đều đặn đó, có 1 liên kết ‘ngoại quôc’ phá tan cấu trúc đều đặn vốn có thì tât nhiên độ tiếp xúc giữa các phân tử sẽ giảm đi đang kể–> nhiệt độ sôi và nchay giảm.đó là trương hợp anken,ankin … -liên kết đôi nếu nằm rỉa phân tử và nằm trong phân tử, trường hợp nào phá vờ tính ổn định nhiều hơn? đương nhiên là nằm trong rôi…–> nhd soi và nc giảm mạnh nhất, tương tự với liên kết 3. wawawa…bùn ngủ rôi. mình tạm dưng ở đây vậy. Hi vọng Lần Đầu post bài Mọi người cảm thông nhé!!!