Nhiệt phản ứng pha loãng

Xin mọi người giúp đỡ. Cám ơn trước “Nhiệt tỏa ra khi hòa tan 0,632g phenol vào 135,9g clorofom tạo thành dung dịch A là 0,087kJ. Nhiệt tỏa ra khi hòa tan 1,56g phenol vào 148,69g clorofom tạo thành dung dịch B là 0,171kJ. Tính nhiệt pha loãng dung dịch B thành dung dịch A.”

từ 1,569 g phenol hòa thành dung dịch A thì được đentaH1 từ 1,569 g phenol hòa thành dung dịch B thì được đentaH2 hòa tan dung dịch B thành dung dịch A là đentaH3 suy ra đentaH1 = đentaH2 + đentaH3 vẽ sơ đồ thành một chu trình là ra kết quả