Nhờ anh/chị tìm giúp QCVN 1 : 2009/BKHCN (về xăng, điêzel và nhiên liệu sinh học)

Chào các anh chị. Em tìm trên mạng về QCVN 1 : 2009/BKHCN thì chỉ thẩy nói chung chung, cũng có nơi bán sách và CDROM về cái này. Em thì hiện cần cái này mà tài khoản thì hạn hẹp quá. Mong anh chị nào có đầy đủ về nó thì cho em xin với nhé, email tlhphuong49@gmail.com. Cám ơn các anh chị nhiều.

muốn giúp nhưng hông giúp được, yêu cầu nói rõ hơn nếu bạn muốn có tài liệu.

Gia sử như em cần phân tích Hàm lượng chì (g/l) trong dầu mỏ theo TCVN 7143 hoặc ASTM D3237. Cái em cần là cách lấy mẫu, cách phân tích theo tiêu chuẩn đó là như thế nào. Mong anh chị giúp.