ống khử John

Ột, ột, ịch, ịch, có ai có tài liệu về ống khử John ko (cấu tạo và hoạt động của nó), chia sẻ cho mình với, sao mình lên google tìm mà ko thấy, hic

nếu là ống khử john như bạn nói thì mình không nghe nói bao giờ có lẽ chờ cao nhân giúp bannhựng nêu sbạn đọc nhầm là john khử thì đây là khái niệm vùng phản ứng trong thiết bị thường giáo trình nghành than hay dùng . thế nhé!

Ống khử John đuợc giảng dạy trong chương trình hóa phân tích định lượng bằng phương pháp hóa học. Bạn có thể tìm thêm những kiến thức và ứng dụng cụ thể của ống khử John trong các sách về hóa phân tích (phương pháp phân tích hóa học) của các trường ĐHKH TN Hà Nội hay ĐHKH TN Tp. HCM. Có thể nói tóm tắt như thế này: ống khử John đuợc cấu tạo đơn giản là một cột bằng thủy tỉnh (có thể dùng 1 cây buret) nạp đầy hỗn hống Zn(Hg). Khi cho một ion kim loại như Cr(III), Ti(IV), V(V)…, các ion này sẽ bị khử định lượng (hoàn toàn) về các số oxyhóa thấp hơn. Các ion sau khi bị khử sẽ được dùng để chuẩn độ bằng phương pháp oxyhóa khử thông thường. Các ion hay dùng trong phương pháp này là: Cr(III) --> Cr(II) Ti(IV) --> Ti(III) V(V) --> V(II) Mo(VI) --> Mo(III) Fe(III) --> Fe(II) Các ion Cr(III), Ti(IV), V(V), Mo(VI) và Fe(III) không thể chuẩn độ trực tiếp đuợc bằng phương pháp oxyhóa khử mà phải chuyển chúng về so oxyhóa thấp hơn như các bán phản ứng trên. Nếu có gì chưa rõ, bạn có thể hỏi thêm Thân ái