Open Word-Excel-Powerpoint 2007 without installing it

Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats - opening office 2007 files (Word, Excel and Powerpoint) without installing it

Dowload link: http://download.microsoft.com/download/9/2/2/9222d67f-7630-4f49-bd26-476b51517fc1/FileFormatConverters.exe

Ném đá phát, cái này vào thẳng trang chủ của Microsoft mà down cho nó lành nhỉ :smiley:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en

Cac bac oi, giup em voi. Em moi cai lai may, nhung sao usb cua em ko the connect voi may tinh. Em check mangage cua may thi no bao la can USB 2.0 IDE DEVICE. Em da cai toan bo driver tu dia, check online tren mang nhung may van tim ko thay. Em dang su dung may laptop cua ASUS Z37Ep Series. Mong cac bac giup em voi. Chan thanh cam on cac bac nhieu.